๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 66 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-01-29 14:08:00
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ วัดเซกาเจติยาราม ได้ทำพิธีเปิดงานนมัสการไหว้พระธาตุ อภิวาทพระมูลเมือง ชมพระเครื่องปู่เทพา และในกาลนี้ได้ประกอบพิธียกฉัตรพระมหาธาตุติกะเจดีย์ องค์รองทั้งสององค์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเดชพระคุณพระเทพมุนี เจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นได้มีการแสดงวงโปงลางอิสานของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกา (แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามด้วยขบวนแห่ผ้าไตร บายศรี ปราสาทผึ้ง เครื่องสักการะ และ ฟ้อนบูชาพระธาตุของนักเรียนโรงเรียนเซกา ซึ่งจะยึดถือเอาเป็นประเพณีฟ้อนบูชาพระธาตุในปีต่อๆไป และลำดับสุดท้ายในภาคเช้าเป็นการรำเชิญขวัญพระเดชพระคุณพระวิชัยธรรมคณี โดย ดร.ทัศนีย์ แสณจัณทร์ พร้อมคณะ ภาคบ่ายเป็นการบวชชีพราหมณ์ พระเดชพระคุณพระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค ๘ แสดงธรรมเทศนา และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตลอดคืน