พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ ๕๐ วัน - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 66 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-12-03 14:07:51
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ ๕๐ วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัส ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชีนีนาถ วัดเซกาเจติยาราม อำเภอเซกา พระอารามหลวง จังหวัดบึงกาฬ